Kerken          kasteeltoren          Gerbrandytoren          Diverse foto's IJsselstein          Beelden         


Molen van IJsselstein

De IJsselsteinse molen 'De Windotter', werd gebouwd in 1732 en heeft bijna 200 jaar dienst gedaan als korenmolen voor IJsselstein. De molen behoort tot de één van grootste van Nederland.

De Windotter

In 1918 echter werden niet alleen de kap en wieken gesloopt, maar ook de omloop en het binnenwerk. De maalstenen werden verkocht. Alleen de molenromp bleef staan, maar raakte steeds meer in verval. Het gebouw was in particuliere handen. Toen de gemeente eigenaar van de molenromp werd, waren de plannen om de molen volledig te restaureren spoedig gereed. Eind 1987 werd de laatste hand gelegd aan de restauratie en wordt er sindsdien weer op de oude ambachtelijke wijze koren gemalen.

Voor meer informatie over de molen, zie website http://www.windotter.nl